رزمی

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ساعت 16:58  توسط HOOSEIN  | 

فدراسین ووشو جمهوری اسلامی ایران

سبک سیولوم پای(هوپ گار)                                                  

(کونگ فوی شائولین جنوبی)                                                      

آئین نامه درجهه بندی سبک سیولوم پای هوپ گار

نظر به هماهنگی بعمل آمده در فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران وفدراسیون جهانی ووشو مشخص شدن نحوه ارتقاء

و درجات رشته ووشو در قالب فرم های استانداردوسنتیو تخصصی جهت انگیزه بیشتر ورزشکاران این رشته بدین وسیله طرح

جامع مربوط به مراحل درجه بندی در سبک سیولیوم پای هوپ گارووشو بخاطرهمسووهماهنگی نمودن مراحل آموزشی و فنی

توسط مربیان درسطح کشورجهت آمادگی کامل ورزشکاران این رشته در میادین مسابقاتی و همچنین شرکت هنر جویان در دوره

های فنی و داوری و مربیگری تنظیم و تهیه گردیده است.

امیداست با تلاش و جدیت کلیه نیرو ها دست اندرکاراین رشته شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آن در کشور عزیزمان ایران باشیم

مفاد فنی در درجات مربیگری و استادی

نوع درجهتوضیحات
کمک مربیاتمام مرحله شالبند مشکی و توانایی آموزش
مربی درجه3اتمام مرحله مقدماتی و دارا بودن شالبند مشکی دان یک باسابقه مفید شش ماه کمک مربیگری وتسلط بر حداقل 3فرم مسابقاتی و توانایی انجام آموزش فنون مبارزه سان شو
مربی درجه2دارا بودن شالبند مشکی دان3 با سابقه 2سال مربیگری و تسلط بر حد اقل3فرم مسابقاتی و توانایی انجام آموزش فنون مبارزه سانشو
مربی درجه1دارا بودن شالبند مشکی دان4 باسابقه مفید4سال مربیگری
استاد ملی استادبین المللی استاد ممتازدرجه بندی این سه بخش بر اساس معیار های بین المللی آینده اعلام خواهد شد.
برای دیدن بقیه مطلب ادامه وطلب را فشار دهید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:2  توسط HOOSEIN  | 

مابو ___نشست پا اسبی
گونگ بو ___ایستادن متمایل به جلو
شی بو ___ایستادن پا گربه ای
تی چی ___استقرار زانو بلند
پو بو ___نشست اسبی روی یک پا
چی یه بو ___ایستادن پا ضربدری
خندن بو___حالتی از گونگ بو که پا ها موازی است
های بو ___نشست سر پنجه ای پا
دولی بو-توما ___ایستادن زانو بالا
 دن دیه بو___استقرار پروانه ای زانو یک پا روی زمین
 کووای ما ___نشست کشیده یک پا
 چوات سینگ ___نشست بروی پاشنه ی پا
 هوان چن بو ___چهار زانو نشستن
برچسب‌ها: واژه های چینی در ووشو و اصطلاحات ووشو شامل تالو و
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 16:24  توسط HOOSEIN  | 

اسامی برندگان کسانی که در مسابقه قهرمانی استان در سبک های آزاد برنده شدن عبارت اند از:

1:صابر شریفی در رده سنی بزرگ سالان در وزن 80- کیلو توانست مقام سوم را کسب کند

2- حسین امیری در رده سنی جوانان در وزن 65- کیلو توانست مقام دوم استان را کسب کند

3-آقای محبی دررده سنی نو جوانا در وزن 50- کلیو توانست مقام سوم استان را کسب کند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 12:13  توسط HOOSEIN  | 

کلاس ها و مسابقات ما :

 

آئین نامه مسابقاتی مصوبه فدراسیون جهانی ووشو (کونگ فو چینی ) و بدنبال آن طی هماهنگی های بعمل آمده

در ووشو جمهوری اسلامی ایران بمنظور همسو و هماهنگی نمودن فعالیت کلیه رشته های تحت پوشـــش جهت

حضور فعال ورزشکاران تابعه در قالب مسابقات تالو (فرم) و سان شو در بخش مسابقات استاندارد و سنتـــــی

( شائولین ) بدینوسیله آئین نامه مسابقاتی سبک هوب گار ووشو بمنظور حضور فعال هنرجویان تحت پوشــــش

این رشته در میادین مسابقاتی بشرح ذیل ارائه میگردد .

 

             1-  مسابقات برون سبکی : بخش تالو و سان شو

             1-1- شرایط مسابقات تالو ( فرم های استاندارد ): تمامی هنرجویان واجد شرایط در رده های سنی مختلـف

                    با توجه به شرایط فیزیکی خود میتوانند با فراگیری یک دست و پا و چند سلاح در یکی از سه سبـک

                    استاندارد در مسابقات تالو ( فرم های استاندارد ووشو ) شرکت نمایند .

             1-2- مسابقات تالو سنتی سبک های ووشو : تمامی هنرجویان واجد شرایط در دوره های سنی مختـــــلف

                     میتوانند با فراگیری یک یا چند فرم دست و پا و سلاح های سبک هوپ گار ( فرم های مسابقاتـــــــی

                     هوپ گار)در مسابقات سنی سبک های ووشو ( شائولین )شرکت نمایند و با بقیه سبک های ووشوبه

                     رقابت بپردازند .

             1-3- مسابقات سان شو (مبارزه عمومی سبک های ووشو ) : تمامی هنرجویان واجد شرایط در سنین و

                     اوزان مشخص شده میتوانند در مسابقات سانشو شرکت نموده و با حریفان خود به رقابت بپردازند .

           

           2-  مسابقات درون سبکی هوپگار ووشو :

               در این بخش هدف از برگذاری مسابقات افزایش مهارت فنی و بالا بردن توان فیزیکی , ذهنی , روحی

                  هنر جویان تحت پوشش سبک در قالب پنج فاکتور اساسی ( استقامت - قدرت - انعطاف - سرعت   و

                  ظرافت ) جهت آمادگی بیشتر در مسابقات کشوری در کنار دیگر سبک های ووشو جهت انتخاب نفرات

                  برتر جهت حضوری فعال در رقابت های آسیایی و جهانی میباشد .

          2-1- بخش مسابقات داخلی فرم ( تالو ) :

                  تمامی هنرجویان واجد شرایط درسنین متفاوت میتوانند با فراگیری یک یا چند فرم دست و پا و سلاح با

                  توجه به رده سنی و فرم انتخاب شده در مسابقات داخلی سبک هوپ گار با حریفان خود به رقابـــــــــت

                  بپردازند .

                  الف - رده سنی نونهالان فرم یک و دو پایه

                   ب -  رده سنی نوجوانان فرم 4 و 5 سلاح پایه

                   پ - رده سنی جوانان فرم 8 و سلاح مرحله متوسط

                   ج - رده سنی بزرگسالان اجرای فرم های اصلی مسابقاتی سبک ( مرحله پیشرفته و فوق پیشرفته )

          2-2-  اجرای مسابقات تیمی 3 و 5 نفره تالو : که در قالب مسابقات فرم دست و پا و سلاح بصورت تیم

                   های 3 و 5 نفره اجرا میگردد . شایان ذکر است هماهنگی و یکنواخت بودن آهنگ فرم در بین ستون

                   نفرات تیم در مسابقه از اهمیت و امتیاز بالائی برخوردار می باشد .

           2-3- بخش اجرای مبارزه سنتی سبک هوب گار ( بوکس چینی فول هوب گار ) :

                   که طبق آئین نامه داخلی سبک هوب گار و بر گرفته شده از مبارزات سنتی کونگ فو جنوبی شائولین

                   ( سیولوم ) بر روی تشک و داخل رینگ بدون ضربه گیر قسمت شکم و سینه همراه با کلیه تجهیزات

                   ایمنی دیگر در سنین و اوزان مختلف تعیین شده اجرا می گردد .

                  توجه : نظر به اینکه در مبارزه تخصصی سبک هوپ گار نحوه امتیاز دهی بر اساس اجرای تکنیـک

                  های موثر با شرایط فیزیکی بالا تر داده می شود که هدف از آن بالا بردن مهارت بدنی و فنون رزمی

                   جدا از فنون کشتی جهت استفاده بهینه از تمامی عکس العمل های دست و پا و همچنین سیستم دفاعـــی

                   برتر در نبرد های فشرده به منظور اجرای مبارزه ای ایده آل جهت شرکت در مسابقات برون سبکی

                   در قالب سان شو یا مبارزات سنتی ( شائولین ) میباشد . بطوری که مبارزه گر جدا از تکیه بر قدرت

                   خود وگلاویز شدن ها بتواند از کلیه فاکتور های فیزیکی و ذهنی و مهارت فنی خود حداکثراستفاده را

                   بنماید .

           2-4- بخش مبارزه قراردادی : شامل اجرای فرمول های مبارزه های از پیش تعیین شده می باشد که بیــــن

                   تیم های 2 تا 3 نفره اجرا می گردد که مدت زمان آن برای نونهالان 20 ثانیه - نوجوانان 30 ثانیــــــه

                   جوانان 45 ثانیه وبزرگسالان 60 ثانیه به بالا می باشد. نوع امتیاز دهی بر اساس سرعت عمـــــــل ,

                   اجرای فرمول های مبارزه ای با توان فیزیکی بالا نوع ترکیب ضربات و تسلط کامل بر اجــــــــرای

                   فرمول ها و واقعی جلوه نمودن حالت مبارزه به تیم های برترداده می شود.

 

                   شایان ذکر است آیین نامه مسابقات مبارزه سنتی سبک هوپ گار به کلیه داوران و مربیان داده خواهد

                   شد.                 

                                             (    کمیته مسابقات و اموزش سبک هوپ گار ووشو   )

 


برچسب‌ها: کلاس ها و مسابقات ما
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:14  توسط HOOSEIN  | 


ماده 35:قوانین مقررات پزشکی

1-35 کلیه ی شرکت کنندگان در مسابقه باید دارای کارت بیمه ورزشی ووشو در سال جاری باشند.

تبصره ی 29:

افرادی که دارای کارت بیمه ی ورزشی غیر ووشو باشند از حضور آنان در مسابقات جلو گیری خواهد شد.

2-35 کلیه ی شرکت کنندگان باید در هر دوره از مسابقات گواهی سلامتی پزشکی جدید را به همراه داشته باشند.

ماده 36 قوانین مقرارات دوپینگ

1-36 دوپینگ عبارت است وجود یک ماده ممنوعه مواد حاصل از سوختو ساز و یا نشانگر آن در نمونه اخذ شده از ورزشکار میزان محرومیت اولین بار 2 سال و دومین بار مادام العمر

2-36 مصرف و یا تلاش برای مصرف یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه میزان محرومیت اولین بار 2 سال و دومین بار مادام العمر

3-36 امتناع از شرکت در نمونه گیری:غیبت یا طفره رفتن از شرکت در نمونه گیری بدون دلایل قانع کننده پس از دریافت حکم نمونه گیری میزان محرومیت حد اقل شش ماه و حد اکثر دوسال

4-36 در اختیار قرار ندادن اطلاعات لازم در مورد محل حضور ورزشکا جهت نمونه ، گیری خارج از مسابقه همانن دعدم اعلام محل حضور یا غیبت از نمونه گیری میزان محرومیت حد اقل شش ماه و حد اکثر دوسال

تبصره30:کمیته پزشکی و دوپینگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشکار انتخاب شده در هر زمان و مکان می باشد.

5-36 دست کاری یا تلاش در جهت دست کاری هر یک از مراحل کنترل دوپینگ میزان محرومیت اولین بار 2 سال و دومین بار مادام العمر

6-36 مالکیت مواد و روش های ممنوعه:میزان محرومیت اولین بار 2 سال و دومین بار مادام العمر

7-36 داد ستد هرگونه ماده و روش ممنوعه میزان محرومیت اولین بار 4 سال و دومین بار مادام العمر

تجویز یا قصد تجویز ماده یا روش ممنوعه به ورزشکاران همچنین همکاری ، تشویق ،حمایت،کمک رسانی ،اجرا،مدیریت،همدستی،مخفی کردن و هرگونه مشارکت برای تخلف و حتی تلاش برای تخلف میزان محرومیت اولین بار 4 سال و دومین بار مادام العمر

بقیه مطلب را با زدن ادامه مطلب تما شا کنید؟


برچسب‌ها: قوانینپزشکی و مقررات دوپینگ و سایر مقررات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 15:52  توسط HOOSEIN  | 


ماده32 اعتراضات:

1-32 کلیه اعتراضات باید به صورت کتبی و مستند در فرم به همراه هزینه رسیدگی به شکایات توسط سرپرست یا نماینده تیم به دبیر لیگ به شرح ذیل تسلیم گردد.

2-32 اعتراض نسبت به نتیجه هر مسابقه و عملکرد داوران طبق قوانین جاری بایستی حد اکثر تا 20 دقیقه پس از پایان آن مسابقه به صورت کتبی تسلیم گردد.

3-32 اعتراضات نسبت به صلاحیت بازیکنان یا بازیکن یک تیم همچنین عملکرد کمیته اجرایی بایستی حد اکثر ظرف مدت 72 ساعت از زمان اتمام مسابقه تسلیم سازمان لیگ گردد

4-32 اعتراض نسبت به عملکرد کمیته اجرایی هر مسابقه از قبیل نحوه وزن کشی بازی کنان تغییر در بر ارنج و جابه جایی دیدار ها باید حد اکثر تا 20 دقیقه پس از اتمام زمان وزن کشی به دبیر سازمان لیگ تسلیم گردد.

5-36 مقدار وجه اعتراضات به نتیجه هر مسابقه در سال 1390 مبلغ دویست و پنجاه ریال می باشد

6-32 در صورتی که رای صادره به نفع معترض باشد وجوه مسترد می گردد و در صورت باطل بودن اعتراض پس از تضمین صور تجلسه وجوه مربوطه به حساب هیئت استان واریز خواهد شد.

ماده 33:موارد انظباطی

1-33 باشگاهها موظفند تا پایان لیگ در کلیه مسابقات خود شرکت نمایند.

2-33 چنان چه باشگاهی پس از ثبت نام یا در خلال مسابقات از شرکت در لیگ خود درای نماید یا محروم گردد برابر آیین نامه انظباطی با باشگاه مربوطه رفتار خواهد شد.

3-33 در صورتی که باشگاهی در طول لیگ در سه مسابقه متوالی یا غیر متوالی غیبت نماید از ادامه مسابقات محروم و امتیازات مربوط به آن تیم در لیگ از جدول حذف و برای کلیه تیم ها یکسان محاسبه خواهد شد

4-33هر بازیکن مربی سر پرست یا کادر تیم که به دلیل بی حرمتی اعمال غیر ورزشی و غیر اخلاقی توسط داور یا کمیته اجرایی از زمین مسابقه اخراج گردد طی صورت جلسه کمیته قضایی مسابقات از شرکت در بین یک تا سه مسابقه بعدی تیم محروم و مبلغ پانصد هزار ریال جریمه می گردد.

5-33 در صورتی که عمل بازیکن مربی سرپرست و سایر کادر تیم بنا به گزارش واصله مستوجب جریمه سنگین تری باشد موضوع به کمیته قضایی هیئت ارجاع و کمیته انظباطی و قضایی علاوه بر محرومیت ذکر شده تصمیماتی برابر آیین نامه اتخاذ خواهد نمود

6-33 چنانچه تیمی به عنوان اعتراض محل مسابقه را ترک نماید و از ادامه مسابقه خوداری نماید علاوه بر باخت در آن مسابقه با جریمه نقدی و انباطی برابر با آیین نامه مواجه خواهد شد

تبصره 27: در این گونه موارد کلیه برد های انفرادی تیم مذکور در آن مسابقه حذف می گردد و کلیه نفراد بازنده اعلام می گردد.

7-33 در صورت ارائه هر گونه مدرک جعلی از سوی باشگاه یا تیم در کلیه مسابقات که تخلف انجام شده است نتیجه تیمی سه برد صفر و نتیجه انفرادی به تعداد ارنج تیم مقابل منظور خواهد شد ضمنا با مختلف برابر آیین نامه انظابطی رفتار خواهد شد.

8-33 در صورت بروز هر گونه اغتشاش و یا بی نظمی از طرف تماشا گران و طرفداران یک تیم مسایل فوق بعد از بررسی در کمیته فضایی و انظباطی سازمان لیگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مکان دیگر و یا بدونه تماشاگر بر گزار نمایند.

تبصره 28:در صورت ضرر و زیان ناشی از حضور طرفداران یک تیم باشگاه مربوطه موظف است خسارات وارده را جبران نمایند

9-33 سایر موارد پیش بینی نشده و همچنین مسایل انظباطی به سازمان لیگ و کمیته قضایی و انظباطی هیئت اجاع داده و تصمیمات مقتضی صادر خواهد شد.


برچسب‌ها: اعتراضات, نقل و انتقالات
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 15:51  توسط HOOSEIN  | 

باتشکر ازمربی محبوب شهرمون استاد سیاوش جمالی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 15:50  توسط HOOSEIN  | 


برچسب‌ها: ووشو چیست
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:36  توسط HOOSEIN  | 

نوع مرحله فنیمرحله شالبندحداقل زمان فراگیری در هر مرحله شالبند
مرحله فنی مقدماتیزرد
نارنجی
سبز
آبی
3ماه
3ماه
5ماه
6ماه
مرحله فنی متوسطهبنفش
قهوه ای
قرمز
مشکی
6ماه
8ماه
9ماه
10ماه

رحله فنی پیشرفتهمشکی دان1
مشکی دان 2
مشکی دان3
مشکی دان4
12ماه
12ماه
12ماه
15ماه
مرحله فنی فوق پیشرفتهمشکی دان 5 به بالابا هماهنگی فدراسیون ووشو کشور و فدراسیون جهانی


جدول مراحل آموزش مقدماتی و متوسطه و پیشرفته سبک سیولوم پای(هوپ گار)ووشو(کونگ فو شائولین جنوبی)بر اساس موارد تکنیکی و فنی و مدت زمان فراگیر:

شایان ذکر است مراحل آموزشی فوق بعنوان معیارکلی جهت تعیین توان ذهنی و فیزیکی هنرجویان،توسط مربیان در مدت زمان مقرر می باشد.

برای دیدن بقیه مطلب گزینه ی ادامه مطلب را فشاردهید؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:34  توسط HOOSEIN  | 

1-شالبند زرد(یی سیولوم کوئن)

(مدت زمان فراگیری 3ماه)

1-1آشنایی با قوامین و مقررات سبک

2-1 آموزش فرمهای استقرار(مابو-گونگبو-چی یه یو...)

3-1 آموزش ضربات پایه دست و پا

4-1آموزش فرم یک مقدماتی (یی سیولوم کوئن)

5-1آشنایی با کاربرد ضربات دست و پا در مبارزه در حد پایه

توضیح:

در مرحله مقدماتی شالبند زرد هدف آشنایی هنرجو با اصول و پایه فنون شائولین جنوبی می باشد و شدت یا کاهش میزان آموزش بستگی به قدرت فراگیری هنرجو دارد و مدت زمان کلی آن 3ماه بوده و مربیان در صورت توان و استعداد هنرجو می توانند مرحله فوق را در زمان کمتری آموزش داده و به دلخواه اقدام به اعطاء شالبند نمایند.


2-مرحله شالبند نارنجی (آرسیولوم کوئن)

(مدت زمان فراگیری 3 ماه)

1-2 آموزش فرم2 مقدماتی سیولوم کوئن

2-2 آموزش ضربات تهاجمی دست و پا برروی ضربه گیر و حریف بصورت سایه

3-2 اجرای 30ثانیه سان شو بر روی تشک

توضیخ:

شرط ورود به مرحله نارنجی قبولی در مرحله زرد می باشد هنرجو ضمن فراگیری فرم2 می بایست نسبت به اجرای ضربات تهاجمی دست وپا برروی ضربه گیر و حریف تمرینی اقدام به مبارزه و پس از کسب مهارت بر روی تکنیک مزبور بمدت 30 ثانیه اقدام به مبارزه در قالب سان شو بر روی تشک نماید.مدت زمان آموزش این مرحله نسبت به توان فراگیر هنرجو در اختیار مربیان خواهد بود.ولی مدت زمان آن طور معمول 3ماه می باشد.


3-مرحله شالبند سبز(سن سیولوم کوئن)

(مدت زمان فراگیری 5ماه)

1-3 آموزش فرم پایه چوپ و شمشیر جنوبی(نن گوئن-نندائو)

2-3 آموزش ضربات نفوذی پا و ترکیب ضربات دست و پا و دفاع

3-3 اجرای مبارزه بمدت یک دقیقه با لوازم جانبی

4-3 آشنایی هنرجو با قوانین و امتیازات سان شو(آماتوری)

5-3آموزش بدنسازی پایه و روش دفاع در مبارزات

توضیح:

شرط ورود به مرحله سبز قبولی در مرحله نارنجی می باشد.

منظور از ضربات نفوذی پا ضربات تهاجمی سه چوای از پهلو و معکوس با گردش180 درجه می باشد و همچنین نحوه ترکیب آنها با هم و همچنین نحوه استفاده از دفاع های پایه و همراه با ضربات دست و پا و نحوه ترکیب آنها با هنم و همچنین آشنایی کامل هنرجویان با نوع امتیاز دهی و ضربات خطا در مبارزه عمومی(سان شو)و اجرای مبارزه مدت60ثانیه بر روی تشک با لوازم ایمنی می باشد و در صورت قدرت استعداد هنرجو یک فرم کوتاه سلاح به وی آموزش داده خواهد شد.بدنسازی شامل اجرای ضربات دست و پا بصورت آرام و کنترل شده بر روی ساق=ران-شکم-سینه-پهلو-ساعدوبازوان خواهد بود.

توجه:!!!

از زدن ضربات در نقاط ممنوعه مسابقاتی جدا خودداری شود.

با ما همرا باشید روی ادامه مطلب کلید کنید؟


برچسب‌ها: دفاع شخصی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:24  توسط HOOSEIN  | 

دفاع شخصی و رشته های رزمی

اگر از عموم مردم در مورد ورزشهای رزمی سوال کنید ورزشهای رزمی را در کاراته و کونگ فو خلاصه می کنند و کمتر اسم از رشته های موی تای - کیوکوشین- جوجیتسو- کیوشو جیتسو ودیگر رشته های رزمی  می آورند.

در کشور ما به دلیل تعدد رشته های رزمی و دفاع شخصی و اسامی ژاپنی - کره ای- چینی-تایلندی و غربی و شناخته نشدن آنها توسط مردم عادی کمتر اسامی این رشته ها به گوش میخورد و اگر بفهمند کسی ورزشهای رزمی کار می کند می گویند کاراته باز و یا کونگ فو کار است و بدون در نظر گرفتن رشته ای که کار می کند به این اسامی او را معرفی می کنند.

در مواردی کلیه رشته های رزمی از نظر مردم عادی دفاع شخصی به حساب می آینددر صورتی که در خارج از ایران دفاع شخصی به عنوان یک رشته تخصصی با زیر مجموعه های بسیار زیادی وجود دارد.

البته در تبلیغ های رشته های رزمی در باشگاهها و تراکتها و بنر ها غالبا اسم رشته همراه با دفاع شخصی آورده می شود. به عنوان مثال کاراته و دفاع شخصی - تکواندو و دفاع شخصی - کونگ فو و دفاع شخصی و از این قبیل اسامی.

دفاع شخصی خود دارای زیر گرو ههای متعددی می باشدکه شاخه های دفاع شخصی می باشند اما در ایران به عنوان یکی از شاخه های رزمی به حساب می آید و کمتر به صورت مستقل می باشد.

در هر صورت دفاع شخصی در حال حاضر به عنوان یک رشته رزمی شناخته شده و در حال گسترش می باشد ولی دیدگاه مردم از دفاع شخصی ضربات پا و دست می باشد که با هم همراه شوند و حریف را از پای در بیاورند که در این صورت می توان گفت رشته های رینگی همگی یک سبک دفاع شخصی می باش
برچسب‌ها: دفاع شخصی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:22  توسط HOOSEIN  | 

 
<-ArchiveLink->